Bağımsız Denetim Hizmetleri

Yerli ve yabancı sermayeli şirketlere üstün kalitede bağımsız denetim hizmetleri sunuyoruz

Vergi Hizmetleri

Türk Vergi Mevzuatı’nın gereklerinin yerine getirilmesi noktasında kurumsal müşterilerimize tatmin edici çözümler sunuyoruz

Muhasebe Hizmetleri

Sürekli değişen mevzuat ve yetişmiş nitelikli eleman sıkıntısı, şirketleri, muhasebe uygulamaları için dış kaynak kullanımına yönlendirmektedir.

Hizmetlerimiz

Bağımsız Denetim Hizmetleri

Yerli ve yabancı sermayeli şirketlere üstün kalitede bağımsız denetim hizmetleri sunuyoruz

Vergi Hizmetleri

Türk Vergi Mevzuatı’nın gereklerinin yerine getirilmesi noktasında kurumsal müşterilerimize tatmin edici çözümler sunuyoruz

Muhasebe Hizmetleri

Sürekli değişen mevzuat ve yetişmiş nitelikli eleman sıkıntısı, şirketleri, muhasebe uygulamaları için dış kaynak kullanımına yönlendirmektedir.

Danışmanlık Hizmetleri

Büyüme ve değer odaklı stratejilerinin belirlenmesine,geliştirilmesine destek oluyoruz

Dış Ticaret ve Gümrük Hizmetleri

İşlemlerinizin mevzuat ve uygulamalarında sürdürülebilir optimum çözümler için çalışıyoruz

Haber

Bizden Haberler, şirketlerimizi, çalışanlarımızı, kurum aidiyetini güçlendiren içeriklerle buluşturmayı hedefleyen iletişim stratejisinin önemli araçlarından biridir.
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) Taslağı Hazırlanmıştır

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) Taslağı Hazırlanmıştır

7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun uygulamasına yönelik hazırlanan 1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği taslağı hazırlanmıştır.

Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Verme Dönemi Devam Ediyor

Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Verme Dönemi Devam Ediyor

Gerçek kişiler tarafından 2022 yılında elde edilen; ticari kazanç, zirai kazanç, serbest meslek kazancı, ücret geliri, gayrimenkul sermaye iradı (kira geliri), menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlar (değer artışı kazancı ve arızi kazançlar) için yıllık gelir vergisi beyannamesi 1–31 Mart 2023 tarihleri arasında verilecektir.